Vi jobbar med att förstå konsumenter och kunder i deras kontext.

Carina Stenbäck

Carina

har 10 års erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa marknadsundersökningar och har koordinerat stora internationella projekt så väl som projekt på den svenska marknaden. Hennes specialistområden är produkt- och konceptutveckling samt varumärkesstrategier. Carina är Civilekonom (inriktning marknadsföring) och som kuriosa kan nämnas att hon också är utbildad fastighetsmäklare och trädgårdsmästare.

Carina är en av grundarna av Bright Insight som startade 2012.

Carinas bakgrund innefattar bl.a:

Bright Insight, 2012, Grundare
GfK, 2010-2012, Seniorkonsult och ansvarig för kvalitativ metod
Frilansande inom marknadsundersökningar, 2007-2010
Scandinavian Research, 2003-2006, Undersökningskonsult kvalitativ och kvantitativ metod